Zelená energie

Pojmem zelená elektřina se rozumí energie, která je vyrobená výhradně z obnovitelných zdrojů. Zelenou energii lze v dnešní době odebírat přímo z distribuční sítě za zvláštní sazby od dodavatele, který zaručuje způsob její výroby tzv. certifikátem původu.

Využívání obnovitelných zdrojů energie je aktuálním trendem, na který je možné reagovat taktéž vhodným využitím Vaší konkrétní nemovitosti a podpořit tak ekologicky šetrnější alternativu. Nabízejí se stále efektivnější metody, jak obnovitelné zdroje využívat a způsoby, jak je vhodně kombinovat.

Pokud uvažujete o alespoň částečné energetické nezávislosti, chcete vyjádřit Váš zodpovědný přístup k životnímu prostředí a hledáte zajímavou finanční investici, nabízí se jako ideální způsob využití Vašeho objektu k realizaci FVE elektrárny. Vyrobená elektrická energie je nejefektivněji využitá přímo pro vlastní spotřebu objektu, na předehřev TUV, vody v bazénu, dobíjení elektromobilu nebo  elektrických kol. Lze ji také ukládat do vlastního bateriového uložiště.