Obce a města

Mnoho měst a obcí prostřednictvím svých politických představitelů uchopilo téma zelené energie jako důkaz prospěšnosti využití šetrných zdrojů na budovách a objektech ve svém spravovaném majetku, na obecních budovách, školách, školkách a dalších. Stát a Evropské strukturální a investiční fondy pro tento účel vyhlásil již v roce 2020 dotační program OPZP, který měl za cíl celkové energetické úspory. Přijímání žádostí skončilo k 31.5.2021, přičemž bylo alokováno 500 000 000,- Kč a očekáváme, že bude vyhlášena nová výzva. Více informací naleznete na webových stránkách OPZP.

FVE na základní škole  FVE na základní škole

Příklad fotovoltaické elektrárny umístěné na střechách základní školy

Zodpovědný přístup, který může být vzorem i všem ostatním spoluobčanům, podporujeme nabídkou zpracování studií před rozhodnutím orgánů měst a obcí, projektovou dokumentací pro přípravu stavby i vlastní výstavbou - realizací "na klíč", na kterou dále poskytujeme servis i možnost provozování.