Brownfieldy

Díky značným finančním podporám ze strany státu a EU lze díky revitalizaci či rekonstrukci zchátralých nevyhovujících staveb, budov, areálů či stavebních celků často s ekologickou zátěží vybudovat místa sloužící k rozvoji podnikatelských i nepodnikatelských aktivit. Možná právě i instalace fotovoltaické elektrárny jakožto součást Vašeho projektu si žádá náš zodpovědný přístup a maximální úsilí vkládané do každé zakázky.

FVE brownfield FVE Brownfield

Fotovoltaická elektrárna na místě bývalé atomové elektrárny