Průmyslové areály

Provoz průmyslových celků s sebou nese vysoké náklady spočívající mj. v platbách za spotřebu elektrické energie. Instalace vhodné technologie fotovoltaického systému může výraznou měrou přispět k značným úsporám a snížení závislosti na dodávce elektrické energie z distribuční sítě. Nabízí se různá řešení, která Vám rádi a ochotně představíme a pokud se rozhodnete pro realizaci, vyřídíme za Vás všechny potřebné a požadované formality. O našich zkušenostech a znalostech, odborných i praktických, Vás rádi přesvědčíme i na Vašem projektu.

Průmyslové areály  Průmyslové areály-2

Podrobnější popis instalace fotovoltaických systémů v průmyslových areálech najdete v dokumentu, který jsme pro Vás zpracovali.

FVE Průmyslové objekty - 3MAR ENERGO.pdf