Studie bytových domů

Studie bytových domů

Energetická soběstačnost v bytových domech

V dubnu 2021 jsme zpracovali studii ohledně energetických úspor v bytových domech. Jedná se o kombinaci několika různých technologií, které mají za úkol zajistit bytovému domu energetickou nezávislost na dodávkách tepla z SCZT a elektrické energie z distribuční sítě.

Datum zveřejnění: 25. května 2021

V České Republice je 4,8 mil. bytů, z nichž 55 % se nachází v bytových domech. Většina těchto bytových domů, a to až 80 %, je vytápěno ze systémů centrálního zásobování teplem s uhelnými teplárnami nebo elektrárnami jako zdrojem tepla. V poslední době je stále častější otázkou skloňovanou napříč všemi médii budoucnost právě takto vytápěných domů v souvislosti s útlumem uhelných zdrojů tepla a elektřiny a jejich úplným uzavřením do roku 2038.

Proto přicházíme s myšlenkou, která může být řešením pro téměř každý bytový dům. Je ověřená mnoha instalacemi, je jednoduchá a ekonomická.

Skládá se ze tří hlavních částí:

  • Tepelná čerpadla s elektrickým záložním kotlem pro vytápění a ohřev teplé vody
  • Fotovoltaická elektrárna pro vlastní spotřebu v domě
  • Přizpůsobení rozvodů elektroinstalace a topné vody v centrální části domu (bez zásahů do bytů)

Je patrné, že systém obsahuje všechny prvky „zelené energetiky“ a navíc bude šetřit jejich majitelům a uživatelům značné finanční částky za vytápění i elektřinu. V úvodu použitý výraz soběstačnost je pro ilustraci trochu nadnesený, ale v každém případě lze takto dosáhnou alespoň částečné významné nezávislosti na vnějších zdrojích energií.

 Více informací naleznete v samotném dokumentu studie v .pdf zde - Bytový dům - studie download